Entries from 2019-07-16 to 1 day

Nhà đầu tư định cư chi tầm bao nhiêu thì đạt chỉ tiêu di trú nước mới

Để trở thành công dân tại nước thứ 2, những người giàu có cần phải đầu tư một số tiền nhất định vào quốc gia đó. Ở thời điểm hiện tại, có không ít quốc gia công khai điều kiện về tài chính khi muốn nhập quốc tịch chính thức theo chương trì…